Vill du boka Christer Olsson som föreläsare?


  • Är ni intresserade av att ha Christer som föreläsare, så fyll gärna i formuläret nedan, så kontaktar vi er inom 24 timmar. Ju mer information du kan lämna desto bättre förberedda kan vi vara när vi ringer dig. Du kan även kontakta oss på telefon 031-335 83 76.
  • JaNej
  • JaNej