Bolag

 


Christer Olsson Group är moderbolag för koncernen. Bolagets verksamhet innefattar Christers egna arbete samt är ägare till Kandidata, Act to Perform och delägare i Awesome Group. Utöver Christers arbete har bolaget som affärsidé att äga, förvärva och utveckla verksamheter som bidrar till kundens ökade effektivitet och lönsamhet, genom att människorna i verksamheten är på rätt plats och kan utvecklas.

 


Kandidata är verksamma inom Kandidatbedömningar, Urval, Second Opinion och Talent Management. Kandidata hjälper företag med innovativ och strategisk HR-planering, metoder och forskning. Verksamheten finns i Stockholm, och har exklusiva nordiska rättigheter till några av de mest innovativa och vetenskapligt underbyggda instrumenten som används i världen idag, exempelvis EQ-i och Wonderlic Personell Test. VD för Kanditata är Helen Lagergren.
Act to Perform arbetar med individ-, grupp- och ledarskapsutveckling, talangprogram och ledarskapsprogram med inriktning på förändringsledarskap, samverkan och att utveckla ledarskap där jämställdhet och mångfald har en given plats.
 


 

Awesome Group har ambitionen att revolutionera och digitalisera managementkonsultbranschen. Vi levererar en plattform som hjälper våra kunder och partners att nå sin fulla potential, genom att skapa engagemang med bestående effekt. På alla nivåer, både i och utanför företaget.
Vad våra 200 kunder har gemensamt är att de är organisationer i vilka människan spelar en stor roll för dess framgång. 

Vi har kontor i Göteborg och Stockholm men är verksamma över hela Sverige.