Bolag

 


Christer Olsson Group är moderbolag för koncernen. Bolagets verksamhet innefattar Christers egna arbete samt är ägare till Kandidata, Act to Perform och delägare i Awesome Group. Utöver Christers arbete har bolaget som affärsidé att äga, förvärva och utveckla verksamheter som bidrar till kundens ökade effektivitet och lönsamhet, genom att människorna i verksamheten är på rätt plats och kan utvecklas.

 


Kandidata är verksamma inom Kandidatbedömningar, Urval, Second Opinion och Talent Management. Kandidata hjälper företag med innovativ och strategisk HR-planering, metoder och forskning. Verksamheten finns i Stockholm, och har exklusiva nordiska rättigheter till några av de mest innovativa och vetenskapligt underbyggda instrumenten som används i världen idag, exempelvis EQ-i och Wonderlic Personell Test. 


 

N’GAGER är en unik plattform som driver lärande, samarbete, kommunikation och engagemang i alla typer av organisationer.
Resan startade 2013, med erfarenhet och arv ifrån 25 år inom verksamhetskonsulting, beteendevetenskap och motivationspsykologi. Ett managementkonsultbolag transformerades med hjälp av systemarkitekter, speldesigners, beteendevetare och en psykolog till en renodlad mjukvaruleverantör. 
N’GAGER hjälper organisationer som Swedbank, ICA Banken, Siemens, Klarna och Exuviance att driva ledarskapsutveckling, kultur och digital transformation – på ett helt nytt sätt. Läs mer på www.ngager.se