Kunduppgifter

Du kan använda länkarna nedan för att uppdatera dina kontouppgifter.

Dataportabilitet

Du kan använda länkarna nedan för att ladda ner alla data vi har lagrat om dig som kund.

Tillgång till personuppgifter

Du kan använda länken nedan för att begära en rapport över vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Rätten att bli glömd

Använd det här alternativet om du vill ta bort dina personliga och andra data från hemsidan.
Tänk på att den här processen tar bort ditt konto, så att du inte längre kan komma åt eller använda det längre.