Tankefrön®

Christers Tankefrön® har skapat många insikter, funderingar och reflektioner hos många människor runt om i Norden. Nedan följer några av de Tankefrön® som Christer sått och som bidragit till individer och organisationers utveckling.
 

Du finner flera Tankefrön i Christers böcker, Vart är du på väg – Och vill du dit? och Du läcker vad du tänker, läs mer här……
 

Allt som inte är under utveckling är under avveckling
Antingen så är du under utveckling eller avveckling. Däremellan finns ingenting. Behålla strategi är en farlig väg att gå. Behålla ger nämligen ingen energi. Att behålla kunder, medarbetare, kompetens eller relationer ger ingen energi. Utveckling är en evolutionär drift hos människan, och det är inget vi kan stoppa. Kanske tycker du att du är nöjd så som du har det. Då skall du fundera på vad du behöver utveckla för att fortsätta ha det så som du vill ha det. 

Annorlunda människor skapar annorlunda resultat 
Det handlar om att se och ta vara på varje individs förmågor och drivkrafter.
I en organisation – Sätt samman människor i team som kan tillföra värde till varandra och fundera på vilket värde du kan tillföra i den verksamhet eller sammanhang du befinner dig i. Du vet mer än du vet att du vet. Christer uppmanar dig att vara dig själv och att göra skillnad. Gör du samma sak så får du samma resultat.
Normala människor skapar normala resultat. Annorlunda människor skapar annorlunda resultat. Var annorlunda!

Jag älskar dig till 80 % 
Om vi människor hade lagt lika mycket energi på att acceptera varandras olikheter, som vi gör på att försöka göra olikheter till likheter, hade vi alla haft ett bättre liv. Det är du som väljer vad du vill se och tycka om andra. Du kan välja att irritera dig på detaljer, eller så kan du välja att se de saker som du 
uppskattar. Och att acceptera att vi är olika gör det lättare att förstå, att likaväl som du ser svagheter hos andra, ser dom svagheter hos dig.

Du läcker vad du tänker 
Vi läcker vad vi tänker. Faktum är att vi läcker som såll. Christer kallar det Mental Inkontinens, och det finns inga skydd. Det är därför du skall säga vad du tänker, inte tänka på vad du säger. När du säger vad du tänker blir du äkta i ditt sätt att interagera med andra, det skapar trovärdighet som bygger förtroende.
Det handlar om att vara på sant


Du vet mer än du vet att du vet
Nyckeln är att alla människor vet mer än de vet att de vet. Vår styrka ligger i att utnyttja detta för att skapa en bestående förändring i attityd och beteende, att skapa insikt och få människor att agera annorlunda imorgon i jämförelse med igår.