Act to Perform

Act to Perform ägs av Christer Olsson med bas i Stockholm, men verksamma där våra kunder behöver oss. Företaget arbetar med att framgångsrikt utmana individer att agera för att reflektera och lära – Act to Perform. Grunden är tron på att alla människor kan utvecklas som individer både enskilt och tillsammans med andra. Vi har valt att arbeta med emotionell intelligens och andra väl beprövade metoder för personlig utveckling. Act to Perform blir katalysatorn som ser till att de människor vi möter tar fram sin vilja att välja och att våga använda sin kunskap i sin vardag. Våra utvecklingsinsatser utgår från sunt förnuft på vetenskaplig grund – vi har en enkel metodik för att skapa oss en förståelse för organisationen, vilka förmågor och resurser som individen och gruppen har.
 

Act to Perform arbetar med individ-, grupp- och ledarskapsutveckling, talangprogram och ledarskapsprogram med inriktning på förändringsledarskap, samverkan och att utveckla ledarskap där jämställdhet och mångfald har en given plats. Ansvarig för verksamheten är Cecilia Jonsson.

 


Cecilia Jonsson
seniorkonsult
Tel: 0738-541488
cecilia.jonsson@acttoperform.se