Hur får man alla att må och prestera bättre?

Publiserad i: Datum: 2018-05-28

Kurs i höst

Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.

Läs här för att få information om kursen, datum och tid.

Taggar: