Uppföljningsdag – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner

Publiserad i: Datum: 2018-08-28

Göteborg & Stockholm

Denna endagskurs är för dig som tidigare har gått på Christers två dagars kurs: Det personliga ledarskapets 3 dimensioner. Under denna kursdag kommer ni jobba mycket utifrån era önskemål efter att ni har implementerat era kunskaper efter den första kursen. Därför kommer du inför denna kurs få svara på en förstudie just för att denna dag skall kunna skräddarsys och förberedas utefter dina nuvarande utmaningar i ditt ledarskap.

Dagen kommer att vara en naturlig fortsättning på den första kursen och kommer innehålla såväl nya bilder som en process som utgår från deltagarnas ledarskapsutmaningar i vardagen.

Till denna kurs tar du med dig en eller flera frågeställningar från din vardag som processas i Action Learning metodiken tillsammans. Dessa frågeställningar kommer ni tillsammans på denna uppföljningsdag att gå igenom samt få verktyg hur ni går vidare i ert ledarskap.


För att boka dn plats och mer information läs här

Taggar: