Samarbeta - att lära och lyckas tillsammans!

Publiserad i: Datum: 2017-11-01

Göteborg 14/11 och Lund 22/11

2017

Samarbeta - att lära och lyckas tillsammans!
När du är rätt person på rätt plats och känner att du bidrar till helheten – då blir det roligt att jobba. Arbetsglädje kommer av arbetsskicklighet – en förmåga att fungera och bidra i grupp.

Vi vill alla ha en arbetsplats där var och en får möjlighet att bidra och komma till sin rätt. När dynamiken och relationerna i gruppen fungerar, slipper vi lägga energi på att krångla till saker i onödan och kan ägna oss åt det som för oss framåt.

På jobbet är vi ofta fokuserade på att laget ska fungera och glömmer bort det viktiga ”jaget”. För att vi ska kunna sätta laget före ”jaget” och få en arbetsplats där alla hittar sin rätta plats och ger järnet måste varje individ vara i balans. Vägen till laget går alltså via ”jaget”. Att försöka vinna tid och hitta genvägar kan resultera i att vi fastnar i ett samarbete som inte fungerar.

Föreläsningens mål är att få dig och din arbetsgrupp att förstå hur ni effektivt kan börja agera genom att bättre förstå er själva och er omgivning, och därigenom skapa en prövande, lärande och levande arbetsplats – eller som Christer själv uttrycker det: “Hur man går från att veta till att göra tillsammans.”
 

I höst genomför vi tillsammans med Lära för livet öppna föreläsningar på utvalda orter i Sverige.
För mer information och för att boka plats läs mer på Lära för Livets sida här

Taggar: