Kurs - Nu även i Stockholm

Publiserad i: Datum: 2017-11-16

Det personliga ledarskapets 3 dimensioner

Nu erbjuder vi även denna kurs i Stockholm 13-14 februari och den arrangeras av Lära för Livet.

Målet  med utbildningen är följande;
Det de flesta behöver idag är verktyg och hjälp hur man konkret arbetar med mod, mål och visioner i vardagen.
Under dessa dagar får du konkreta tips, råd och verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Upplägg
Under dagarna går vi igenom principerna för att förstå hur man långsiktigt kan påverka tankemönster och åsikter inom ett område samt att inta en position som opinionsbildare, tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör.
 

Kundutlåtande från tidigare deltagare

- En två dagar lång resa där Christers erfarenhet och deltagarnas egna upplevelser utgör kursmaterial

- Inga konstruerade fall eller teorier utan verkligheten ”hands on”.

- Med många exempel lärde jag mig det viktigaste i ett gott ledarskap är att kunna leda sig själv

- Ingen stress att hinna igenom ett fördefinierat kursmaterial. Du antecknar det som berör dig och som du känner att du vill använda. Mer än ett år efter kursen läser jag fortfarande  anteckningarna regelbundet och använder dem i mitt dagliga arbete. (När händer det?) 

- Inte metoder och verktyg men däremot många tydliga insikter om varför vi gör eller inte gör som vi gör. Och varför vissa saker fungerar men inte andra. Allt presenterat med passion och intensitet. 
 

Lars-Eric Magnusson, teamchef, Skanska IT Nordic
Deltog på Lära för Livets 2 dagarskurs Personligt Ledarkskap med Christer Olsson i Göteborg 15-16 juni 2016

För mer information och kontakt med Lära för Livet se här

Taggar: